Privatlivserklæring

Vi lægger den største vægt på beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor er vi forpligtet til at behandle dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (i det følgende benævnt “GDPR”). Formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger (i det følgende benævnt “politik”) er at forklare dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi behandler dem, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. Denne politik blev opdateret den 30. september 2021.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger?

SBM Life Science, der er beliggende på … og registreret i … under nummer …, er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger behandler vi om dig?

De personoplysninger, som vi behandler, er de personoplysninger, som du giver os ved at udfylde en formular via kontaktsiden på vores websted. Når du udfylder denne formular, er nogle af de oplysninger, der anmodes om, obligatoriske. De er markeret med en asterisk. Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, vil SBM ikke være i stand til at behandle din anmodning.

Vi indsamler også dine personlige oplysninger via de cookies, der er indstillet på vores websted.

Derfor omfatter de personoplysninger, som du kan videregive til os, følgende kategorier: dit køn, dit navn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din fødselsdato og din erhvervsmæssige aktivitet. Cookies giver os mulighed for at indsamle dato og klokkeslæt for forbindelsen, den søgemaskine, du har brugt, og din IP-adresse. Du kan finde flere oplysninger om cookies i punkt 7 i denne politik.

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger udelukkende med det ene formål at besvare din henvendelse med alle relevante oplysninger og dokumentation, som du har anmodet os om, eller af enhver anden grund, som du har kontaktet os af. Du kan henvise til punkt 7, som beskriver grundene til, at vi bruger cookies på vores websted.

Vi behandler dine personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at give dig alle de svar og oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din kontaktforespørgsel. I forbindelse med cookies behandler vi dine personlige oplysninger på grundlag af dit samtykke.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vores informationssystemer er beskyttet mod uautoriseret adgang. Kun medlemmer af vores interne afdelinger har adgang til dine personoplysninger på grundlag af en personlig identifikator eller andre autentificeringsmidler, og kun hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver.

SBM har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret, ulovlig eller utilsigtet videregivelse, misbrug og beskadigelse. Vi har f.eks. implementeret anti-virus software, back-up procedurer osv.