Privacyverklaring

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij ons in om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna “GDPR”). Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “beleid”) is u uit te leggen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verwerken en hoe u uw rechten kunt doen gelden. Dit beleid is bijgewerkt op 30 september 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

SBM Life Science, gevestigd te … en geregistreerd in … onder nummer … is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons verstrekt door een formulier in te vullen via de Contactpagina van onze Website. Wanneer u dit formulier invult, zijn sommige van de gevraagde gegevens verplicht. Zij zijn gemarkeerd met een asterisk. Als u deze informatie niet invult, kan SBM uw verzoek niet in behandeling nemen.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens ook via de cookies die op onze Website zijn ingesteld.

Daarom omvatten de persoonsgegevens die u ons kunt meedelen de volgende categorieën: uw geslacht, uw naam, uw achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw beroepsactiviteit. De cookies stellen ons in staat de datum en tijd van verbinding, de gebruikte zoekmachine en uw IP-adres te verzamelen. Voor meer informatie over cookies kunt u paragraaf 7 van dit beleid raadplegen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw aanvraag met alle relevante informatie en documentatie die u bij ons hebt aangevraagd of voor enige andere reden waarom u contact met ons hebt opgenomen. U kunt paragraaf 7 raadplegen waarin wordt uiteengezet waarom wij cookies op onze Website gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben u alle antwoorden en informatie te verstrekken die nodig zijn voor uw contactaanvraag. Met betrekking tot cookies verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze informatiesystemen zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Alleen leden van onze interne diensten hebben toegang tot uw persoonsgegevens, op basis van een persoonlijke identificatiecode of een ander authenticatiemiddel en alleen als dit relevant is voor de uitvoering van hun taken.

SBM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde, onwettige of onbedoelde openbaarmaking, misbruik en beschadiging. Wij hebben bijvoorbeeld anti-virusprogramma’s en back-up procedures ingevoerd.