Integritetspolicy

Vi lägger största vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Därför har vi åtagit oss att behandla din information i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad GDPR). Syftet med denna policy för skydd av personuppgifter (nedan kallad ”policy”) är att förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi behandlar dem och hur du kan hävda dina rättigheter. Denna policy uppdaterades den 30 september 2021.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

SBM Life Science, med säte på … och registrerat i … under nummer … är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som vi behandlar är de som du lämnar till oss genom att fylla i ett formulär via kontaktsidan på vår webbplats. När du fyller i det här formuläret är vissa av de begärda uppgifterna obligatoriska. De är markerade med en asterisk. Om du inte fyller i denna information kommer SBM inte att kunna behandla din begäran.

Vi samlar också in dina personuppgifter genom de cookies som finns på vår webbplats.

De personuppgifter som du kan lämna till oss omfattar därför följande kategorier: ditt kön, ditt namn, ditt efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum och din yrkesverksamhet. Med hjälp av cookies kan vi samla in datum och tid för anslutningen, den sökmotor du använde och din IP-adress. Mer information om cookies finns i punkt 7 i denna policy.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i det enda syftet att besvara din förfrågan med all relevant information och dokumentation som du har begärt av oss eller av någon annan anledning som du har kontaktat oss för. Du kan hänvisa till punkt 7 där vi förklarar varför vi använder cookies på vår webbplats.

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom vi har ett legitimt intresse av att ge dig alla svar och all information som krävs för din kontaktförfrågan. När det gäller cookies behandlar vi dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra informationssystem är skyddade mot obehörig åtkomst. Endast medlemmar av våra interna avdelningar har tillgång till dina personuppgifter, baserat på en personlig identifierare eller andra metoder för autentisering och endast om det är relevant för utförandet av deras uppgifter.

SBM har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt, olagligt eller oavsiktligt utlämnande, missbruk och skada. Vi har till exempel infört antivirusprogram, säkerhetskopiering osv.